Lithuanian

Garantijos

Garantija

Garantija
Bioetanolio E85EU adapteriui (prietaisui) yra taikoma 2 metų ribotos atsakomybės garantija.
Prekės gamintojo (ir įgalioto atstovo) garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei yra nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos.
Garantija galioja tik adapteriui, bet nėra taikoma automobilio veikimui dėl kitų automobilio priežiūros ir eksploatacijos ypatybių. Gamintojas garantuoja, kad E85EU adapteris  yra be gamybos ir medžiagų defektų ir suderinamas su automobilio kuro ir emisijų valdymo sistemomis.
Garantija įsigalioja pirkimo dieną. Garantijos pritaikymui turi būti pateikiami: visi pirkimo  dokumentai, įrodantys nuosavybės teises bei pirkimo laiką ir adapteris su originalia markiruote.
Adapterio gamintojas garantuoja, kad jis pataisys arba pakeis adapterį tuo atveju, jei gedimai atsiras dėl gamybos ar medžiagų defektų.

Garantija netaikoma:
- kai gedimai atsiranda dėl neteisingo naudojimo, aplaidumo, neteisingo pritaikymo ar montavimo darbų broko, dėl papildomų neoriginalių dalių naudojimo;
- natūraliai susidėvinčioms dalims, pvz., davikliams, jungtims, tarpinėms;
- gedimams, atsiradusiems dėl cheminių medžiagų poveikio;
- prietaiso spalvos pakitimui (pageltimui, užteršimui ir pan.);
- gedimams ar defektams, atsiradusiems transportuojant prietaisus, jei juos gabena pats pirkėjas;
- radus bandymo patekti į prietaiso vidų pėdsakų, taip pat, jei gaminys taisytas ne gamintojo (atstovo) įgaliotame servise;
- radus gaminio konstrukcijos ar schemos pakeitimų;
- radus mechaninių pažeidimų;
- radus gedimų, kurie atsirado į prietaiso vidų patekus pašaliniams daiktams, medžiagoms, skysčiams ar gyvūnams (pvz., vabzdžiams);
- radus gedimų, kurie atsirado dėl kompiuterinio viruso, įdiegus gamintojo nenumatytą programinę įrangą arba tinkamą įrangą netaisyklingai įdiegus;
- jeigu serijinis numeris, esantis gaminio atmintyje, pakeistas, nutrintas arba jo nepavyksta nustatyti;
- jeigu reikalingas programinės įrangos atnaujinimas ar jos gamyklinių parametrų atstatymas, kad būtų pagerintos pardavimo metu turėtos prietaiso savybės;
- visais kitais atvejais, kai daikto trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas nesilaikė vartotojo instrukcijos, arba daikto trūkumai atsirado dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos;
- Garantija nepadengia išlaidų, patirtų diagnozuojant defektą, montuojant ar išmontuojant gaminį ar kitų su tuo susijusių išlaidų. 
Bet kokie gedimai, atsiradę dėl neteisingo montavimo, naudojimo, klastojimo, vandens, chemikalų ar koroziją sukeliančių medžiagų poveikio bei trečiųjų šalių veiksmų visiškai ir negrąžinamai panaikina garantiją.
Gamintojas neatsako ir neprisiima jokių įsipareigojimų, susijusių su tretiesiems asmenims sukelta žala, naudojant E85EU adapterį Jūsų transporto priemonėje.
Gamintojas neatsako už avarijas ar žalą žmonėms, gyvūnams, turtui, įvykusius dėl vartotojo kaltės, prietaiso eksploatavimo instrukcijos nesilaikymo bei prietaiso prijungimo ar instaliacijos, atliktos ne gamintojo (atstovo) įgalioto serviso.

Pirkėjas yra informuotas apie galimą kuro sąnaudų padidėjimą dėl etanolio cheminių savybių, ir tai nelaikoma prekės trūkumu ar gedimu.

Norėdami išvengti nesusipratimų, primygtinai prašome Jūsų atidžiai perskaityti prietaiso  montavimo (eksploatavimo) instrukciją ir jos laikytis.

 
Krepšelis

Jūsų krepšelis šiuo metu tuščias